Týdenní rozvrh cvičení - zatím orientační

Pracujeme na aktualiztaci rozvrhu platného od září 2017

více informací o jednotlivých hodinách na tel.:

606 605 256 - Tereza Linhartová - jednatelka TJ SOKOL Turnov

 

Den Kdo Cvičitel
Pondělí    
16:00 předškoláci - děti  4-6 let Iva Zámečníková, Hana Křivanová, Jana Zakouřilová
17:00 gymnastika+všestrannost - dívky 6-11 let Jolana Šebestová, Silva Procházková
18:00 gymnastika+všestrannost - dívky 11-16 let Zuzka Brunclíková
19:00 ženy - kondiční cvičení Blanka Petrnoušková, Vlasta Šonská
20:00 aerobik Jana Nováková, Tereza Linhartová
Úterý    
14:45 zdravotní cvičení pro starší generaci Milada Smutná
16:00 rodiče a děti 1- 3 roky Eva Pleslová
17:00 gymnastika+všestrannost - chlapci 6-11 let Jan Rakouš, Martin Karhut
18:00 badminton - muži a ženy Petr Plíva, tel.: 724 974 814
19:00 muži - ml. Jarda Kokeš
20:30 muži - st. Jiří Kolovratník ml.
     
Středa    
15:00 stolní tenis Václav Louda, Jan Varcl, Helena Goldová
17:30 sálový fotbal (stolní tenisté) Václav Louda
20:00 volejbal - muži a ženy Kristina Zakouřilová, tel.: 731 483 538
Čtvrtek    
16:00 orientační běh pronajatá hodina
17:00

gymnastika 6-15 let- dívky i chlapci

Martin Klejch, Silva Procházková, Jolana Šebestová

18:00 gymnastika dorost, ženy, muži Martin Klejch
19:00 karate - bez omezení věku a pohlaví  Jaroslav Šachl
20:00 volejbal - uzavřená skupina Zuzana Brunclíková
Pátek    
15:00

stolní tenis - bez omezení věku a pohlaví

 

Jan Varcl
16:00 florbal - bez omezení věku a pohlaví Radek Mikule
17:00 badminton - muži a ženy Petr Plíva, tel.: 724 974 814
18:00 gymnastika Martin Klejch
19:00 muži ml. Jarda Kokeš
Neděle    
17:00 sálový fotbal (stolní tenisté) Václav Louda
19:00               badminton Petr Plíva, tel.: 724 974 814

 

 

 

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

PO

 

PŘEDŠKOLÁCI 4-6 let

GYMNASTIKA+
VŠESTRANNOST
dívky 6-11 let

GYMNASTIKA+
VŠESTRANNOST
dívky 11- 15 let

ŽENY
kondiční cvičení

AEROBIK

ÚT

ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ

starší generace

RODIČE
A DĚTI 1-3 roky

GYMNASTIKA+
VŠESTRANNOST
chlapci 6-11 let

BADMINTON
muži a ženy


MUŽI


MUŽI

ST

STOLNÍ TENIS

VOLEJBAL
muži a ženy

ČT

 

ORIENTAČNÍ BĚH

GYMNASTIKA
dívky i chlapci 6-15 let

GYMNASTIKA
dorost, ženy, muži

KARATE

bez omezení věku a pohlaví

VOLEJBAL
uzavřená skupina

STOLNÍ TENIS
bez omezení věku a pohlaví

FLORBAL
bez omezení věku a pohlaví

BADMINTON
muži a ženy

GYMNASTIKA

MUŽI

 

 

SO

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

SÁLOVÝ FOTBAL
stolní tenisté

BADMINTON
muži a ženy