160. výročí založení Sokola 

(1862 - 2022)

16. 2. 2022 PIETNÍ AKT U POMNÍKU M. TYRŠE

V POČTU NEVELKÉM, S HRDOSTÍ NESMÍRNOU

Ve středu 16. února si sokolové po celé republice připomněli 160. výročí založení jejich spolku. I v Turnově se členové Sokola sešli u pomníku Miroslava Tyrše ve Skálově ulici a za zpěvu písně Spějme dál položili věnec k soše svého zakladatele.
Sokol turnovský byl založen o několik málo měsíců později než ten pražský a od začátku se těšil velkému zájmu. Dnes navštěvuje cvičení pravidelně na 600 členů, z nabídky si mohou vybrat všichni od nejmenších dětí, přes dospělé až po seniory. Noví zájemci mohou přijít kdykoliv během roku, cvičení si vyzkoušet a následně se zapsat.

Zdroj: Turnovsko v akci (18. 2.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

VIDEO ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ K VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

K VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA: 

CVIČITELÉ VŠESTRANNOSTI VČERA A DNES

zdroj: Turnovsko v akci (6. 2. 2022)
 

Psal se rok 1862, kdy Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš v boji proti germanizaci založili první sokolskou jednotu. 16. února letošního roku tomu bude již 160 let od konání první valné hromady pražské tělocvičné jednoty.
Ale ani turnovští vlastenci nezůstali dlouho pozadu. I v nich se probudilo české sebevědomí a již 2. srpna 1862 se konala ustavující schůze Sokola turnovského. Členové nového vlasteneckého spolku, v němž „mělo být cvičeno tělo k obraně práv národa“, cvičili v hostinci „U Sokola“ v Sobotecké ulici. Prvním cvičitelem byl František Pazelt, který pro jednotu opatřil tělocvičné nářadí a navštěvoval cvičitelský kurz při Sokole Pražském. Ve cvičitelském sboru Sokola Pražského měl ústřední postavení Miroslav Tyrš. Ten pro národ zavedl specifické tělocvičné názvosloví, které je prakticky používané dodnes. Pro příklad: Co je to vzpor ležmo nebo stoj spatný asi není těžká otázka. Ale jak správně zacvičit sed zkřížený skrčmo pravou přes levou nebo klek přednožný pravou (levou), to už tak snadné není.

Žádná věda to ale není pro naše cvičitele. Byť to dělají ve svém volném čase a téměř zadarmo, úroveň a znalosti mnohých z nich jsou skoro profesionální. Během roku navštěvují různé semináře a školení, aby své znalosti mohli předávat dál jak dětem, tak dospělým. V současné době se zájemcům v Sokole věnuje na 30 cvičitelů všestrannosti a trenéři stolního tenisu, mažoretek, capoeiry a dětského aerobiku, kterých je více než deset.

Práce cvičitele je pro mnohé celoživotní radostí. Jaromír Lebeda, první starosta a zakladatel novodobého Sokola, byl také cvičitelem. Dále vzpomeňme například na sestru Andulku Koberovou, pověstnou vyžadováním kázně, nebo bratra Ježka, jehož hodiny byly obohaceny o pochody a zpěv sokolských písní. Sestru Eriku Kyselovou, která se cvičitelské činnosti již nevěnuje, můžete potkat v Sokole dodnes – vybírá příspěvky, pomáhá nám s organizací a sama navštěvuje zdravotní cvičení. Na druhé straně Milada Smutná, která letos oslaví 87. narozeniny, stále vede spolu s Vlastou Šonskou zdravotní cvičení pro seniorky. Stejně tak Hanku Křivanovou, bývalou náčelnici, můžete potkat ve cvičebním úboru – vedla mladší žákyně a dnes vypomáhá u předškolních dětí. Z mladších, ale neméně oblíbených a mnohaletých cvičitelek jmenujme ještě Ivanu Zámečníkovou, která si získala srdce nejednoho předškoláka. Žactvo vychovali Bohoušek Vít, Fanda Černý, Honza Rakouš, současná náčelnice Jolana Šebestová a mnozí další. Na tomto místě bychom mohli jmenovat ještě mnoho jmen dalších nadšených a zkušených cvičitelů. Znáte je ale určitě osobně nebo se s nimi seznámíte, až povedete na cvičení své děti či vnoučata.

Protože se v posledních letech naše jednota neustále rozrůstá, jsme velmi rádi, že se mezi zkušené cvičitele dostávají i mladí, takzvaní „pomahatelé“. Zkušenosti získávají nejen na hodinách gymnastiky, ale i na prázdninové škole mladých „pomahatelů“, kterou organizuje Česká obec sokolská každoročně v Praze.

Přijďte mezi nás! Veletoče po vás chtít nebudeme, ale zlepšíte si svou tělesnou zdatnost v bezva partě. Sokolovnu ve Skálově ulici nepřehlédnete a rozvrh cvičení všeho druhu pro malé i velké najdete na www.sokolturnov.cz.

Lenka Plívová, jednatelka TJ Sokol Turnov
Na titulním snímku jsou současní cvičitelé Sokola Turnov

Kontakt

TJ Sokol Turnov
Skálova 540
511 01 Turnov

IČO: 13582518

cvičení, organizace:
724 587 375
ubytovna: 721 157 103

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode