7. 5. 2020

Vážení členové Tělocvičné jednoty Sokola Turnov,

s radostí vás informujeme, že vzhledem k dobré epidemiologické situaci obnovujeme činnost naší tělocvičné jednoty ve vnitřních a venkovních prostorách a to od 11. 5. 2020.

Obnovení pravidelného cvičení ve vnitřních prostorách se týká cvičebních hodin na malém sále. Velký sál je z důvodu rozsáhlé rekonstrukce stropu na několik následujících měsíců uzavřen. Z tohoto důvodu se cvičení, které se za normálních okolností koná na velkém sále, přesune do venkovních prostor. Více informací o konání a přesné termíny jednotlivých cvičení naleznete ZDE.

I přes nynější optimistické vyhlídky je nesmírně důležité zachovávat zvýšená hygienická opatření. Věříme, že tato opatření společně s vámi zvládneme.

Níže zasíláme výčet nejdůležitějších podmínek pro osobní účast na cvičení od 11. 5. 2020.

1)    Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

edit 12. 6. 2020 - prohlášení již není třeba

Před první návštěvou cvičební hodiny zákonný zástupce cvičence, resp. zletilý cvičenec, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si vytiskne a podepsané předá cvičiteli u vstupu do tělocvičny.

Bez tohoto prohlášení nebude cvičencům vstup umožněn! V tomto bodě musíme být bohužel striktní.

Pokud nebude mít cvičenec prohlášení s sebou vytištěné, bude ho moci vyplnit na místě.

Prohlášení naleznete ZDE

Prohlášení, která cvičitel vybere, si cvičitel ponechá u sebe.

2)    Sáček na roušky

Cvičenci přicházejí na cvičení v roušce. I ve společných prostorách budou cvičenci povinni nosit roušku. Každý cvičenec bude mít s sebou sáček na roušku. Během cvičení mohou cvičenci roušku sundat a uložit ji v sáčku. Platí jak vevnitř, tak i venku.

3)    Rozestupy

Vzdálenosti mezi cvičenci bude zachována nejméně 2 metry.

4)   Desinfekce

Na sportovišti bude k dispozici nádoba s desinfekcí na ruce. Cvičenci jsou povinni ji používat. Po skončení cvičení je také nutné desinfikovat použité pomůcky, náčiní a nářadí.

5)    Šatny, WC

Od 25.5. je již požné použivat šatny. Dodržujte prosím rozestupy a v šatnách se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou. WC je možné používat za zvýšených hygienických podmínek. WC je pravidelně desinfikováno.

 

Děkujeme za váš zodpovědný přístup a těšíme se na vás!

 

Se sokolským pozdravem

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Turnov

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit: tel. 724 587 375, turnov@sokol.eu

Kontakt

TJ Sokol Turnov
Skálova 540
511 01 Turnov

IČO: 13582518

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode