5. – 8. prosince 2022Mikulášská nadílka
3. prosince 2022Doškolení cvičitelů
7. – 8. ledna 2023Zimní sraz župy Ještědské (herna, bruslení, plavání)
3. března 2023Šibřinky – téma: Retro disco
4. března 2023Dětský karneval

nepřehlédni

Kniha Sokol Turnov – 160 let k zakoupení v kanceláři Sokola. Cena 150 Kč.