BADMINTON

Třikrát týdně se v sokolovně schází skupinka převážně mužů různého věku ke hře badmintonu.

V minulých letech se účastnili i turnovské ligy, ale jinak hrají převážně pro radost.

věk:ženy | muži | dorost
hrajeme:úterý, pátek 18:00 – 19:00
neděle 19:00 – 20:00
tělocvična:velký sál sokolovny
kontakt:Petr Plíva | 724 974 814

FOTBAL

Neboli sálová kopaná.

Muži mladší či starší chodí již tradičně v úterý a v pátek večer a přátelská utkání si pánové užívají se vší vážností.

Výjimečně se účastní sokolských turnajů.

věk:muži
hrajeme:úterý a pátek 19:00 – 20:00
tělocvična:velký sál sokolovny

TURISTIKA

Máme rádi turistiku ve všech jejích podobách a snažíme se ji oživovat i netradičními akcemi.

Sdílíme podobné názory na aktivní život, občanskou společnost, demokratické tradice, přátelství, pomoc jiným, spolupráci, ohleduplnost ke svému okolí.

Snažíme se v tomto duchu vychovávat děti a mládež v oddílech MiniTOMu a TOMu prostřednictvím zážitků při výletech, na táborech a při hrách, na hřišti i v přírodě.

Jsme kamarádi napříč věkovými skupinami a vzájemně si pomáháme.

CYKLISTIKA

Jsme oficiálně neoficiálním oddílem T.J. Sokol Turnov a prostě rádi jezdíme na kole.

Abychom Sokol reprezentovali i při našich vyjížďkách, nechali jsme si vyrobit sokolské cyklistické dresy, a tak děláme parádu nejen po Českém ráji, ale prostě všude, kam se na kole dá dojet.

Pokud chcete, přidejte se k nám 🙂

VOLEJBAL

Skupinka amatérských volejbalistů má své místo u nás v sokolovně již mnoho let.

Schází se pravidelně ve středu, hrají pro radost a pro udržení dobré fyzické kondice.

věk:dospělí
hrajeme:středa 20:00 – 21:00
tělocvična:velký sál sokolovny
kontakt:Kristina Zakouřilová | 731 483 538