Po rozkliknutí Přihlášky uvidíte, zda je na cvičení ještě volná kapacita

Rodiče a děti 2 * Sokolíci 1, 2 * mladší žákyně * mladší žáci * již nové členy nepřijímají. Znovu až od září 2024.

O svátcích a školních prázdninách necvičíme.


členské příspěvky

Členský příspěvek = členská spolková známka pro Českou obec sokolskou je 300,-Kč | dítě, senior / kalendářní rok a 600,-Kč | dospělý / kalendářní rok.

Oddílový příspěvek si stanovuje každý oddíl sám.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Gymnastika | Rodiče a děti | Sokolíci | Předškoláci | Žactvo | Zdravotní cvičení | Badminton | Fotbal a další

Děti 0 – 18 let 300 Kč | členský příspěvek + 900 Kč | oddílový příspěvek
= 1200 Kč | kalendářní rok 2024
Dospělí 19 – 64 let600 Kč | členský příspěvek + 1200 Kč | oddílový příspěvek
= 1800 Kč |kalendářní rok 2024
Senioři 65+300 Kč | členský příspěvek + 900 Kč | oddílový příspěvek
= 1200 Kč | kalendářní rok 2024
Členové KČT cvičící v Sokole = výše oddílového příspěvku, viz výše

V kategorii rodiče a děti platí dítě členský a oddílový příspěvek, rodič platí pouze členský příspěvek. Přihlášku musí mít vyplněnou oba. Toto pravidlo zavádíme nově od ledna 2024 dle instrukcí z České obce sokolské.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

SPORTOVNÍ ODDÍLY

Trenéři v oddílech Mažoretek | Stolního tenisu | Capoeiry | Aerobiku pro děti a mládež vás budou o výši oddílových příspěvků informovat.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

JAK ZAPLATIT

Pokyny k platbě obdržíte po schválení přihlášky e-mailem.