Po rozkliknutí Přihlášky uvidíte, zda je na cvičení ještě volná kapacita

Rodiče a děti 2 * Sokolíci 1, 2 * mladší žákyně * mladší žáci * gymnastika mladší již nové členy nepřijímají. Znovu až od září 2024.

Papírové členské průkazy a členské známky již nejsou, vše probíhá elektronicky.

Po vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit členský příspěvek.


členské příspěvky

Členský příspěvek = členská spolková známka pro Českou obec sokolskou je 200,-Kč | dítě / kalendářní rok a 500,-Kč | dospělý / kalendářní rok.

Oddílový příspěvek si stanovuje každý oddíl sám.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Gymnastika | Rodiče a děti | Sokolíci | Předškoláci | Žactvo | Zdravotní cvičení | Badminton | Fotbal a další

Děti, studenti,
mateřská dovolená, důchodci
200 Kč | členský příspěvek + 300 Kč | oddílový příspěvek
= 500 Kč | září – prosinec 2023
Výdělečně činní500 Kč | členský příspěvek + 400 Kč | oddílový příspěvek
= 900 Kč |září – prosinec 2023
Členové KČT cvičící v Sokole 250 Kč | os. | září – prosinec 2023

Pro cvičení rodičů a dětí vyplňujte přihlášku a zaplaťte příspěvek pouze za dítě.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

SPORTOVNÍ ODDÍLY

Trenéři v oddílech Mažoretek | Stolního tenisu | Capoeiry | Aerobiku pro děti a mládež vás budou o výši oddílových příspěvků informovat.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

JAK ZAPLATIT

1. Na účet č. 5822661329/0800

Pokyny k platbě obdržíte e-mailem po schválení přihlášky.