V oddíle rodiče a děti se přihláška vyplňuje za dítě a to se následně stává členem Sokola.

Vyplňte i e-mailovou adresu a telefon, ať na vás máme kontakt. Na e-mail vám po zaplacení členského příspěvku přijde členský průkaz.

Papírové členské průkazy a členské známky již nejsou, vše probíhá elektronicky.

Po vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit členský příspěvek.


Členské příspěvky se v Sokole platí na kalendářní rok vždy do konce března. Pro nové členy, kteří přijdou v září, platí snížená částka (viz níže). V dalším roce je pak třeba zaplatit příspěvky na nový kalendářní rok.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Gymnastika | Rodiče a děti | Sokolíci | Předškoláci | Žactvo | Zdravotní cvičení | Badminton | Fotbal a další

děti, studenti, mateřská dovolená, důchodci400,-Kč | září – prosinec 2022
výdělečně činní750,-Kč | září – prosinec 2022
noví členové | jednorázový registrační poplatek50,-Kč

Členové KČT cvičící v Sokole

děti, studenti, mateřská dovolená, důchodci 50,-Kč | září – prosinec 2022
výdělečně činní100,-Kč | září – prosinec 2022

SPORTOVNÍ ODDÍLY

Trenéři v oddílech Mažoretek | Stolního tenisu | Capoeiry | Dětského aerobiku vás budou o výši oddílových příspěvků informovat.

JAK ZAPLATIT

1. Na účet č. 5822661329/0800

VS: rodné číslo člena

do zprávy pro příjemce je nutné vyplnit jméno a příjmení (za koho příspěvky platíte) a oddíl (Gymnastika | Rodiče a děti | Badminton …)

nový člen musí nejprve vyplnit přihlášku. Kromě členských příspěvků platí i registrační poplatek

2. Hotově v kanceláři Sokola Turnov

1. patro v přední části budovy, vchod ze Skálovy ulice v úředních hodinách

3. Hotově paní Erice Kyselové