Cvičení předškoláci, rodiče a děti, Sokolíci, mladších žákyně/ žáci a gymnastika již nepřijímají NOVÉ členy.

Máte zájem o cvičení od září 2023?

Vyplňte jednoduchý formulář přímo zde, abychom o Vás věděli.

On-line přihlášku zatím nevyplňujte.

Papírové členské průkazy a členské známky již nejsou, vše probíhá elektronicky.

Po vyplnění přihlášky je potřeba zaplatit členský příspěvek.


Členský příspěvek = členská spolková známka pro Českou obec sokolskou je 200 Kč/ dítě/ kalendářní rok, 500 Kč/ dospělý/ kalendářní rok.

Oddílový příspěvek si stanovuje každý oddíl sám.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI

Gymnastika | Rodiče a děti | Sokolíci | Předškoláci | Žactvo | Zdravotní cvičení | Badminton | Fotbal a další

Děti, studenti, mateřská dovolená, důchodci 200 Kč | členský příspěvek + 800 Kč | oddílový příspěvek
= 1 000 Kč |kalendářní rok 2023
Výdělečně činní500 Kč | členský příspěvek + 1000 Kč | oddílový příspěvek
= 1 500 Kč |kalendářní rok 2023
Členové KČT cvičící v Sokole 500,-Kč | os. | rok 2023

Pro cvičení rodičů a dětí vyplňujte přihlášku a zaplaťte příspěvek pouze za dítě.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

SPORTOVNÍ ODDÍLY

Trenéři v oddílech Mažoretek | Stolního tenisu | Capoeiry | Dětského aerobiku vás budou o výši oddílových příspěvků informovat.

Pokud někdo navštěvuje nějaké cvičení v oddílu všestrannosti a zároveň nějaký sportovní oddíl, platí členský příspěvek pouze 1x. Oddílový platí v každém z oddílů.

JAK ZAPLATIT

1. Na účet č. 5822661329/0800

VS: rodné číslo člena

do zprávy pro příjemce je nutné vyplnit jméno a příjmení (za koho příspěvky platíte) a oddíl (Gymnastika | Rodiče a děti | Badminton …)

nový člen musí nejprve vyplnit přihlášku.

2. Hotově v kanceláři Sokola Turnov

1. patro v přední části budovy, vchod ze Skálovy ulice v úředních hodinách

3. Hotově paní Erice Kyselové