Pomůžeme Vám vybrat to nejlepší cvičení podle věku: 2-4 roky | 3-5 let | 4-6 let | >>

Oddíl všestrannosti

RODIČE A DĚTI

Při tomto cvičení je důležitá interakce mezi rodičem a dítětem.

Každá hodina začíná sokolským nástupem, pozdravem a následuje hra na rozběhání a zahřátí.

V první části hodiny se věnujeme písničkám, říkankám a pohybovým hrám, potom rozcvičení a v druhé polovině stavíme různé překážkové dráhy, které jsou pro děti vždy velmi zajímavé.

Během cvičení dbáme na správné provedení cviků a jejich vhodnost pro tuto věkovou kategorii.

Využíváme mnoho náčiní a pomůcek – míčky, obruče, různé podložky, překážky a podobně.

věk:2 – 4 roky
cvičíme:úterý 15:00 – 16:00
úterý 16:00 – 17:00
tělocvična:velký sál sokolovny
cvičitelka:Lenka Mlejnková | Milada Svobodová
kontakt:724 587 375 | 773 623 669

Přijďte mezi nás a vaše dítě si již od počátku osvojí správné pohybové návyky.

SOKOLÍCI

Děti cvičí již sami bez rodičů.

Na hodinách cvičíme s písničkami a říkankami, každá hodina je zaměřená vždy na nějaké téma, aby to pro děti bylo zajímavé.

Využíváme mnoho náčiní a pomůcek – míčky, obruče, různé podložky, překážky a podobně. Již se učíme základům gymnastiky, začínáme s válením sudů, s kotouly, se skoky na malé trampolíně.

Při hodinách dbáme na správné provedení cviků a vedeme děti ke správným pohybovým návykům.

věk:3 – 6 let
cvičíme:čtvrtek 15:00 – 16:00 (3 – 6 let)
čtvrtek 16:00 – 17:00 (3 – 5 let)
tělocvična:velký sál sokolovny
cvičitelky:Michaela Uchytilová | Lenka Plívová | Lenka Mlejnková
kontakt:724 587 375 | 606 175 662

Cvičení je veselé, plné pohybu a radosti.

PŘEDŠKOLÁCI

Jsme oddíl všestrannosti, to znamená, že v naší cvičební jednotce najdete zdravotní cviky pro správné držení těla, základy sportovní gymnastiky, atletiky i míčových her. Hodně využíváme hudbu jako prostředek ke větší oblíbenosti cvičení a pohybové koordinaci či rytmizaci. Naše hodiny jsou dynamické, plné nejrůznějších her a soutěží, kde však není kladen důraz na výsledky ale kvalitu provedení.

Jakmile to počasí dovolí, chodíme sportovat ven na stadion nebo do parku. Využíváme nejnovějších metod a projektů z oblasti sportovních metodik.

Pravidelně se účastníme slavnostní sokolské akademie, závodu všestrannosti a pořádáme výlety. Mezi nejoblíbenější patří dvoudenní výlet na Bosnu se stopovanou, opékáním a přespáním bez rodičů. 

Chcete, aby  se vaše děti rády a s chutí hýbaly a aby získaly správné pohybové návyky a dovednosti? Přijďte se podívat, vyzkoušet a pak se rozhodnete, zda je naše forma sportování pro vaše dítko to pravé!

věk:4 – 6 let
cvičíme:pondělí 16:00 – 17:00
tělocvična:velký sál sokolovny
cvičitelky:Ivana Zámečníková | Hanka Křivanová | Katka Kramárová
kontakt:724 587 375 | 737 689 730

Každá hodina je jiná.

Každá hodina přináší dětem něco nového.