Do Turnova vstupujeme jako stabilní a zkušený sportovní klub s třicetiletou působností v Železném Brodě a v Semilech. 

V pondělí od 16 h vedeme hodinu gymnasticko – aerobní přípravy pro všechny děti. V hodinách se věnujeme hudebně – pohybovým vztahům, nácviku skoků, i statickým prvkům aerobiku. 
Ve středu máme 2 hodiny (od 17 a od 18) zaměřené na flexibilitu, sílu i vnitřní stabilizační systém. Hodiny jsou komornější s menším počtem účastníků. Slouží zejména jako podpora pro pondělní hodiny. 

Dvakrát týdně chodí děti, které se chtějí aerobiku věnovat víc než jen v rámci hobby kroužku a do budoucna mají závodní ambice.

Hlásit se můžete již nyní ZDE

věk:děti | dorost
tělocvična:malý sál sokolovny
trénink:pondělí 15 – 16 | aerobik pro děti
a mládež
pondělí 16 – 17 | aerobik pro děti

a mládež
středa 17 – 18 | gymnastická průprava
středa 18 – 19 | soutěžní aerobik
cvičitelka:Jana Boučková
kurzovné:1000 Kč | 1x týdně (září – prosinec)
2000 Kč | 2x týdně
(září – prosinec)
kontakt:602 204 658 | 602 252 677
web:www.fitstudio.cz

Na rezervace hodin máme vlastní rezervační systém, kam je třeba se registrovat a následně se na hodiny hlásit.

Veškeré platby za hodiny i kredit, probíhají automaticky právě přes RS.   www.fitstudio.isportsystem.cz

Od září 2023 povede hodiny aerobiku Fitstudio Sportovních Aktivit.

Jsme oddíl dětského aerobiku a od ledna 2022 fungujeme pod křídly Sokola Turnov.

V pondělí od 16:00 cvičí začátečníci, od 17:00 pokročilí a ve středu od 17:00 mají děvčata, která chtějí aerobik dělat víc než jen pro radost z pohybu. Na programu je nácvik sestav pro vystoupení a částečně i fyzickou přípravu na soutěže. 

Kromě pravidelného cvičení, účasti závoduchtivých na soutěžích a vystoupení, jsou nepravidelně připravovány i další jednorázové akce, ať už denní, nebo i vícedenní. Příkladem bylo květnové víkendové soustředění na Benecku v Krkonoších. 

věk:děti | dorost
tělocvična:malý sál sokolovny
cvičitelka:Michaela Oma Zítková
kontakt:774 948 126 | 774 928 580
web:https://detskyaerobikturnov.webnode.cz/

Nové tváře uvítáme mezi sebou rádi na našich pravidelných lekcích v pondělí v malém sále sokolovny.

PŘÍSPĚVKY

Ročně na bankovní účet T.J. Sokol Turnov 5822661329/0800, VS rodné číslo, do poznámky jméno přihlašovaného a oddíl: dětský aerobik

cvičení 1x týdně1 000,-Kč
cvičení 2x týdně2 000,-Kč