Vážení rodiče, milí sokolíci, sestry a bratři,

velice nás těší zájem Vás všech o cvičení u nás v Sokole. I díky Vám se naší sokolské jednotě daří nejlépe za posledních 30 let, celkový počet členů překročil již 1000. Kromě kvalitního pravidelného cvičení pro vás pořádáme řadu oblíbených akcí a povědomí o naší činnosti se dostává mezi širokou veřejnost.

Velký nárůst zájmu O CVIČENÍ DĚTÍ V ODDÍLU VŠESTRANNOSTI, který jsme zaznamenali během podzimu 2022, je velmi potěšující. Abychom nadále zachovali kvalitu a bezpečnost ve cvičení, aby se toho děti co nejvíce naučily a cvičitelé se jim mohli co nejvíce věnovat, přistoupíme od ledna 2023 k několika opatřením. Bude se to týkat cvičení rodičů a dětí, předškoláků, Sokolíků, mladších žákyň, gymnastiky mladších a žáků (viz rozvrh cvičení níže).

 • Abychom rozšířili nabídku cvičebních hodin, nabízíme od ledna 2023 pro děti ve věku 3 – 6 let jednu hodinu navíc, a to ve čtvrtek od 15 hod se cvičitelkou Míšou Uchytilovou.
 • Předškolní děti budou moci navštěvovat jen jedno cvičení týdně. Nebude možné navštěvovat Sokolíky i předškoláky.
 • Školní děti mohou navštěvovat jedno nebo dvě cvičení, ale na oboje se musí registrovat.
 • (žáci, kteří chodí na cvičení v úterý a v pátek od 17 hod se přihlásí jen jednou)

  Registrace a platba

  • Od ledna 2023 bude nutné registrovat se na konkrétní vybrané cvičení a do konce ledna zaplatit členský a oddílový příspěvek, který bude v roce 2023
  • 1000 Kč/ dítě/ kalendářní rok
  • (členové KČT cvičící v Sokole: 500 Kč/ dítě/ kalendářní rok)
  • Registrace na vybrané cvičení bude otevřena 

  9. ledna od 19. hodin na www.sokolturnov.cz

  • Celkový maximální počet registrovaných dětí na jednotlivých cvičeních bude mírně omezen (oproti nynějšímu počtu).
  • Rodiče a děti – 50
  • Sokolíci (16 hod) – 50, Sokolíci (15 hod) – 30
  • Předškoláci – 50
  • Mladší žákyně – 35
  • Žáci – 40
  • Gymnastika mladší – 50
  • Po naplnění kapacity se zbylí zájemci zařadí mezi náhradníky, které oslovíme, pokud by někdo ze zapsaných nenastoupil, včas nezaplatil nebo dlouhodobě do cvičení nechodil.
  • Registrace a platba příspěvků platí na celý kalendářní rok 2023. Cvičenci, kteří se v lednu zapíší a zaplatí, mají místo na cvičení garantováno i od září. Přechod do vyšší věkové kategorie bude umožněn.
  • Pro cvičení rodičů a dětí vyplňujte jméno dítěte.

  Starších žákyň, gymnastiky starších, cvičení dospělých a sportovních oddílů se toto sdělení a opatření netýká, pokračují ve cvičení, jak byli zvyklí.

  Děkujeme Vám za přízeň a pochopení

  Se sokolským pozdravem Nazdar!

  Výbor a tým cvičitelů všestrannosti

  Tělocvičné jednoty Sokol Turnov