Registrace na cvičení dětí od září 2023

Vážení rodiče, milí sokolíci, sestry a bratři,

děkujeme Vám za zájem o naše cvičení i za spolupráci při registraci v lednu letošního roku. Velmi nám to pomohlo při organizaci, vybírání příspěvků a sjednocení jednotlivých cvičebních skupin.

Protože obrovský zájem o cvičení nadále trvá, bude nutné registraci provádět vždy na konci srpna /na začátku září (pro období září – červen).

Registrace se týká cvičení všestrannosti: mladší žákyně, starší žákyně, mladší žáci, starší žáci, předškoláci, rodiče a děti, Sokolíci, gymnastika mladší, gymnastika starší.

Členské příspěvky se zatím budou nadále platit jedenkrát ročně, a to zpravidla v lednu na celý kalendářní rok. Nově příchozí členové, kteří přijdou v září, platí poměrnou část za září – prosinec.

Registrace na vybrané cvičení od září 2023 do června 2024

pro stávající členy (tedy ty, kteří již od ledna do června 2023 cvičit chodili):

Protože máte své členské a oddílové příspěvky za kalendářní rok 2023 již zaplaceny, od září máte své místo na cvičení garantované. Jen bychom potřebovali vědět, že o místo máte zájem. A ten projevíte právě výše zmiňovanou registrací. Samozřejmě počítáme s případnými přesuny z nižší kategorie do vyšší.

Registrace bude probíhat od 28. 8. od 17 hod do 8. 9. 2023. Odkaz naleznete v pondělí 28. 8. od 17 hod na na hlavní straně našich webových stránek.

Noví členové si mohou přijít cvičení v týdnu od 4. do 8. 9. vyzkoušet. Pokud zbydou na cvičení místa, novým členům budou nabídnuta od 11. 9. od 9 hod do naplnění kapacity.

I nadále platí, že děti mohou navštěvovat buď cvičení předškoláků, nebo Sokolíky.

Děkujeme a přejeme krásné léto

Cvičitelský sbor T.J. Sokol Turnov