Týdenní rozvrh cvičení 

Více informací o jednotlivých hodinách na telefonech jednotlivých cvičitelů event. u Terezy Linhartové (jednatelka).

TELEFONNÍ KONTAKTY CVIČITELÉ:

 • Iva Zámečníková         737 689 730
 • Jolana Šebestová         724 127 403
 • Silva Procházková       736 278 462
 • Zuzka Brunclíková      608 847 315
 • Blanka Petrnoušková  721 117 288
 • Vlasta Šonská             737 890 476
 • Jana Nováková            602 225 262
 • Tereza Linhartová       606 605 256
 • Eva Pleslová                608 968 795
 • Jan Rakouš                 732 510 417
 • Martin Karhut             737 327 357
 • Petr Plíva                    724 974 814
 • Jan Varcl                    728 047 790
 • Kristina Zakouřilová   731 483 538
 • Martin Klejch             775 297 879
 • Radek Mikule             604 153 711

 

 

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

PO

 

PŘEDŠKOLÁCI (4-6 let)

Iva Zámečníková, Hana Křivanová, Jana Zakouřilová, Michaela Uchytilová

GYMNASTIKA+

VŠESTRANNOST
(dívky 6-11 let)

Jolana Šebestová, Silva Procházková 

GYMNASTIKA+

VŠESTRANNOST
(dívky 11- 15 let)

Zuzka Brunclíková, Lenka Plívová
 

KONDIČNÍ CVIČENÍ

(ženy)

Blanka Petrnoušková, Vlasta Šonská 

AEROBIK (Malý sál) Jana Nováková, Tereza Linhartová

 

ÚT

ZDRAVOTNÍ

CVIČENÍ

(starší generace)

Milada Smutná

RODIČE

A DĚTI (1-3 roky)

Eva Pleslová

GYMNASTIKA+

VŠESTRANNOST
(chlapci 6-11 let)

Jan Rakouš, Martin Karhut

BADMINTON

(dorost, muži a ženy)

Petr Plíva

MUŽI (mladší) Jarda Kokeš

MUŽI (starší)

 Jiří Kolovratník ml.

ST

STOLNÍ TENIS

Václav Louda, Jan Varcl, Helena Goldová
 

 

SÁLOVÝ FOTBAL (od 17:30 - stolní tenisté)

Václav Louda

   

VOLEJBAL (muži a ženy)

Kristina Zakouřilová

ČT

 

 

GYMNASTIKA
(dívky i chlapci 6-12 let)

Martin Klejch, Silva Procházková, Jolana Šebestová
 

GYMNASTIKA
(12+, ženy, muži)

Martin Klejch

AEROBIK

Malý sál

Tereza Linhartová

KARATE

(bez omezení věku a pohlaví)

 Jaroslav Šachl

 

 

STOLNÍ TENIS
(bez omezení věku a pohlaví)

Jan Varcl

FLORBAL
(bez omezení věku a pohlaví)

Radek Mikule

BADMINTON
(dorost, muži a ženy)

Petr Plíva

GYMNASTIKA

Martin Klejch

MUŽI MLADŠÍ

Jarda Kokeš

SO

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

SÁLOVÝ FOTBAL
(stolní tenisté)

Václav Louda

BADMINTON
(dorost, muži a ženy)

Petr Plíva