„Výměna obložení hlavního sálu sokolovny “

Předmětem je výměna obložení hlavního sálu sokolovny. Akce zahrnuje:

  • výměnu dožilého nosného roštu obložení,
  • náhradu dožilého obložení vhodnějším a pevnějším řešením – buková překližka,
  • nové obložení jeviště
  • výměnu hlavních dveří do sálu z hlavní chodby sokolovny, – obnovení historického řešení –
    nové dveře mezi hlavním sálem a sportovním sálem,
  • veškeré lištování u podlah, jeviště, sloupů, apod.,
  • výměnu dožilých nosných prvků u některých schodů na sál
  • dílčí grafické úpravy – znak sokola, nápis, apod.